201808051439029b2.jpg Salon du Kuma3 北新地 2018-8-4 (11)